Competentiemanagement, talentbeleid ... Wat moeten we hier nu mee?

Omdat we met z’n allen langer moeten werken, willen steeds meer werknemers een functie die zowel aansluit op hun persoonlijke behoeften als hun talent. Organisaties willen op hun beurt de aanwezige competenties maximaal benutten.

Ons uitgangspunt is dat de gulden middenweg de beste aanpak is: te éénzijdig vertrekken vanuit de organisatiedoelstellingen zonder recht te doen aan de drijfveren van de medewerkers komt de betrokkenheid en kwaliteit niet ten goede. Alleen maar vertrekken vanuit de talenten van de individuele werknemers zonder rekening te houden met de organisatierealiteit, zal tot problemen leiden. Het uiteindelijke doel is om mensen zo in te zetten dat ze geëngageerd blijven en hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Waardoor uiteindelijk de organisatie z’n potentieel ten volle kan benutten.


Competentiemanagement biedt een goede basis om een talentbeleid mee uit te bouwen. Wat reeds bestaat of ontwikkeld wordt in het kader van competentiemanagement kan perfect een aanknopingspunt zijn voor de talentbenadering. Verschillende momenten in de competentieaanpak bieden de mogelijkheid om samen met je medewerkers te bespreken waar ze goed in zijn, wat ze willen versterken en waar ze denken met hun talenten bij te kunnen dragen aan de uitbouw van de organisatie.

In een geïntegreerd talent- en competentiebeleid gaan het aantrekken, ontwikkelen, behouden en inzetten van talenten én competenties van medewerkers hand in hand. 

Er is zowel oog voor het perspectief van de medewerker als voor dat van de organisatie. Er wordt gezocht naar de ideale afstemming tussen de strategieën van de organisatie en de verwachtingen van de medewerkers. Concrete doelstellingen en resultaatsgebieden blijven belangrijk en zorgen voor de nodige uitdaging. De manier waarop deze geformuleerd worden is echter niet top-down (éénrichtingsverkeer) maar bottom-up vanuit de medewerker die rekening houdt met de context, doelstellingen en strategieën van de organisatie (tweerichtingsverkeer).

Een geïntegreerd beleid focust:

  • zowel op de vraag van de organisatie naar de nodige competenties en performance 

  • als op de verwachtingen van de medewerker met betrekking tot ontwikkeling vanuit talenten, interesses en persoonlijke drijfveren.


Talenten worden meer dan enkel 'nice-to-have' en kunnen een werkelijke bijdrage leveren aan het bereiken van de team- en organisatiedoelstellingen. Met een competentiemanagement ondersteund door talentbeleid, haal je het beste uit beide werelden.

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77