Competentiemanagement


Competentiemanagement kijkt vanuit organisatieperspectief 


Het is een middel om de investering in je personeel te structureren en beter te laten renderen


Competentiemanagement is een manier om een organisatie aan te sturen op basis van competenties van medewerkers, waarbij alle HR processen vertaald worden in termen van competenties en op elkaar worden afgestemd. 

Het 'managen' betekent dan concreet het aantrekken, in kaart brengen, (h)erkennen, inzetten, opvolgen, ontwikkelen en behouden van specifieke competenties van je medewerkers. En dit met het oog op de realisatie van de visie en missie van de organisatie

Inzetten op competentiemanagement betekent gericht investeren in de toekomst van de organisatie én in de ontwikkeling van haar werknemers. 

Men zoekt naar een win-win situatie, een evenwicht tussen: 

  • het managen van competenties in functie van organisatiedoelen: Management is het proces waarbij alle activiteiten in de organisatie worden gestructureerd, gestroomlijnd en gecoördineerd in de richting van een gemeenschappelijk doel. Competentiemanagement start met het benoemen van dit doel en van welke competenties, nu en in de toekomst, nodig zijn om dit te bereiken. Het is een middel om de strategie van de organisatie te realiseren. 

  • het versterken van medewerkers in hun competenties: De organisatie creëert een leeromgeving voor haar medewerkers waarin zij hun competenties kunnen versterken en uitbreiden. Door medewerkers kansen te geven om hun kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, krijgt de organisatie breder inzetbare en meer gemotiveerde medewerkers.


Competentiemanagement biedt een heleboel voordelen, maar er zijn een aantal kritische succesfactoren die je zeker niet uit het oog mag verliezen. Kiezen voor competentiemanagement doe je bewust. Eens je hiervoor kiest zijn er namelijk nog een heleboel andere knopen die je zal moeten doorhakken.

Zin om te starten met competentiemanagement? Ga aan de slag met de tips en tools die je kan vinden op deze website!Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77