Talent in kinderschoenen


Talentgericht werken staat in de kinderschoenen. Bij kinderdagverblijf Klein & Wijs mag je dat letterlijk nemen. Met kleine stapjes werken ze er aan een grote ambitie: het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen, de ouders én de medewerkers bevorderen. De wereld verbeteren, quoi.


Hilde Bulcaen combineert een passie voor groei met een neus voor talent. Haar speeltuin: het kinderdagverblijf. Maar haar actieradius beperkt zich niet tot de kinderen. Als groepsverantwoordelijke houdt ze ook bij haar medewerkers de vlam erin. Samen met collega Elke Van Haverbeke volgde ze de opleiding ‘talentgericht werken'. Mondjesmaat introduceerden ze hun inzichten in de organisatie. “We merkten al snel dat dit bij onze teams heel goed aansloeg," vertelt Hilde. "We gingen medewerkers op een andere manier benaderen en bekijken. Uiteraard gold ook bij ons onbekend is onbemind , maar dankzij de principes van de positieve psychologie kregen we de neuzen snel in dezelfde richting.”
De praktijk: instrumenten vol talenten

Het denken in termen van talenten maakt ondertussen deel uit van het DNA van het kinderdagverblijf. 
“Tijdens gesprekken, bij visieontwikkeling, overal waar het kan proberen we te vertrekken vanuit het groei-denken, de positieve psychologie en de talentbenadering”, licht Hilde toe. “We vinden dit heel belangrijk. Met vallen en opstaan, staan we nu zover, en daar zijn we best fier op”. 

 

Getuige daarvan zijn de verschillende fases van het HR-proces, die baden in het talent:

Bij de start

 • Talentinterview
 • Talent in de kijker: in de nieuwsbrief is er steeds een rubriek ‘talent in de kijker’. Een van de medewerkers wordt voorgesteld aan de ouders adhv een talentinterview.

Tijdens de loopbaan:

 • POP-gesprekken aan de hand van de talentenkaarten van (Luk De Wulf). Hilde: “als alternatief voor het traditionele, periodieke functioneringsgesprek zitten we verschillende keren per jaar samen met de medewerkers voor een kort POP-gesprek. Zo zien we de medewerker vaker en kunnen we beter opvolgen. Die POP-gesprekken verlopen volgens een vast stramien.
  • Teamcrafting: de taakverdeling tussen de verantwoordelijken of binnen een team is talentgericht. Hetzelfde geldt voor de verschillende werkgroepen die ad hoc worden opgericht
  • Formele evaluatie: “We vinden het ook belangrijk om met de medewerkers terug te kijken naar wat wel goed loopt, op de successen,…”

   

  Bij door- of uitstroom

  • "Ook wanneer het minder goed loopt gaan we samen op zoek naar de reden, een alternatief of een hulpbron," licht Hilde toe. "Soms schakelen we daarvoor externe ondersteuning of begeleiding in. Door samen op zoek te gaan naar de talenten, zijn we er bijvoorbeeld al in geslaagd een medewerker te laten doorstromen naar een andere, meer passende functie. Het groeiproces dat zo’n collega doormaakt is de beste reclame die we ons kunnen wensen. Maar evengoed kan de conclusie zijn dat de talenten van de medewerker beter tot hun recht kunnen komen in een andere organisatie of sector, of dat de collega meer in z'n mars heeft en er beter bij gebaat zou zijn om verder te studeren."

  In het stagebeleid

  • "In de samenwerking met stagiair(e)s en vrijwilligers wordt de lijn doorgetrokken. Dit is ook duidelijk zichtbaar in ons stagebeleid". 

  Waarom kiezen voor talent?


  Door talentgericht te werken ga je medewerkers ‘empoweren’. Door de mensen in hun kracht te zetten, hun talent te benoemen en er ook beroep op te doen, gaan ze vanzelf meer initiatief nemen en minder de ‘aap’ op de schouder plaatsen van de groepsverantwoordelijke of directie.

   

  Succesfactoren

   

  Bij talentgerichte werking is het belangrijk dat je je eigen verhaal schrijft. Het heeft geen zin iets klakkeloos over te nemen. Zorg er daarentegen voor dat de aanpak past bij de waarden, normen en visie van de organisatie. Dan pas heeft het kans tot slagen. Wij hadden onmiddellijk een draagvlak bij de directie. Misschien is dit wel een start: draagvlak creëren bij de directie. Onderstaande tips kunnen daarbij helpen:


  Tips

  1. Zorg voor een goede basis: laat je eerst onderdompelen door een opleiding ‘talentgericht werken’.
  2. Het is ideaal om deze vorming in duo te volgen. Je kan elkaar ondersteunen en inspireren. Bovendien waarborg je zo de continuïteit

  Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
  ESF Een project van VIVO
  Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77