Competentietaal

Wat is een competentietaal?


Een van de voordelen van competentiemanagement is dat men een gemeenschappelijke taal creëert in de organisatie. Competenties kunnen omschreven worden in een definitie . Op die manier verstaat iedereen hetzelfde onder een bepaalde competentie ongeacht de functie die iemand uitoefent.

Het is mogelijk definities van competenties te verduidelijken door deze verder te verfijnen in gedragsindicatoren . Dit zijn concrete gedragingen waaruit blijkt dat iemand de betreffende competentie bezit.

Doordat men duidelijke, objectief waarneembare gedragsindicatoren vastlegt per competentie, kan het functioneren van medewerkers beter geobserveerd worden. De terugkoppeling door de leidinggevende aan de medewerker over zijn functioneren wordt ook eenvoudiger. Hierdoor kan op een objectieve manier de match tussen organisatie en medewerker gemaakt worden.

Het is belangrijk de medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen van deze competentietaal. Door hen de inhoud mee te laten bepalen, creëer je een draagvlak bij de medewerkers .

Waarom een gemeenschappelijke competentietaal? 


Door de gemeenschappelijke (competentie)taal:

  • Verstaan werknemers, leidinggevenden en directie hetzelfde onder de competenties.

  • Krijg je een beter zicht op de wederzijdse verwachtingen. 

  • kan het voeren van personeelsgesprekken beter voorbereid worden en efficiënter verlopen.

  • Kan je voorbeelden uit je eigen werksituatie aanhalen waarbij je een competentie, omgezet in gedragsindicatoren, inzette. Daardoor blijven de competenties geen 'abstracte' begrippen.

  • Kan men eenvoudiger loskomen van het functiedenken. Je kan op basis van de vereiste competenties kijken wie meest geschikt is om een bepaalde taak, opdracht, ... uit te voeren. Doordat medewerkers breder inzetbaar zijn en meer uitdagingen krijgen, zijn zij minder snel uitgekeken op hun job. De juiste mens op de juiste plaats!


Om gedragsindicatoren bij een specifieke competentie X te bepalen, kan men zich de vraag stellen: "Hoe zie/ruik/voel/proef/ervaar je dat een collega competentie X gebruikt?"
Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77