Van visie tot kerncompetenties en -profielen


Top en basis -Competentiemanagement
Competentiemanagement veronderstelt de implementatie ervan doorheen heel de organisatie.Dit betekent dat je het 
competentiemanagement afstemt op de missie, de visie en de strategie  van de organisatie.

 

Competenties moeten zodanig gekozen, georganiseerd en ontwikkeld worden, dat ze bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen (top down). Maar het competentiemanagement wil ook de individuele behoeften van medewerkers in overeenstemming brengen met de koers en het beleid van de organisatie (bottom up).


Belangrijke stappen om dit evenwicht te vinden zijn:


Dit alles zorgt voor borging van het competentiemanagement door vertrekkend vanuit de kern van de organisatie de vertaling te maken naar de praktijk.

Als je het over competenties wilt hebben, moet je er voor zorgen dat iedereen er hetzelfde onder verstaat. Dit leg je vast in een eigen competentietaal of competentiewoordenboek en door het ontwerp van een structuur voor de
communicatie in de vorm van competentieprofielen.

Het implementeren van competentiemanagement gebeurt niet van vandaag op morgen. Het gaat om een 
continu proces, een verandering die tijd vraagt. 

Om je opzet te bereiken, is commun

ica

tie over 

wat, hoe en waarom dat moet gebeuren noodzakelijk.
Om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde verstaat onder de competenties, kan het zinvol zijn om één gemeenschappelijkcompetentietaal te ontwikkelen voor de organisatie. Een goede communicatie is hierbij essentieel.


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be Competentiebooster
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77