Voordelen voor de medewerkers  • Door inzicht in competentieprofielen die gelden voor de verschillende functies ontstaat meer inzicht in logische loopbaanpaden.

  • Medewerkers krijgen via competentiemanagement beter zicht op het groter geheel: de organisatievisie en –missie, de beoogde doelstellingen en de strategie. Ze verwerven ook meer inzicht in wat er van hen verwacht wordt en waarom.

  • Communiceren in termen van competenties en concreet gedrag biedt de medewerker houvast en helderheid over de verwachtingen van de organisatie. De communicatie tussen medewerker en management verloopt efficiënter zowel op de werkplek als in personeelsgesprekken. 

  • Een goed competentiemanagement biedt medewerkers leer- en ontwikkelingskansen om zijn competenties verder te ontwikkelen. Dit kan leiden tot meer voldoening en motivatie, bredere inzetbaarheid, betere carrièrekansen en een algemene versterking van de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt.

  • Medewerkers krijgen meer inzicht in het niveau van hun aanwezige en gewenste competenties en in hun eigen functioneren. Op basis hiervan kunnen persoonlijke verbetertrajecten worden opgezet en gerealiseerd. De competentietaal biedt medewerkers ook handvaten om in de gesprekken met leidinggevenden zelf aan te geven wat zij kunnen en wat zij verder wensen te ontwikkelen.Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77