Voorbeelden: doorstroom en uitstroom

  • Jes vzw ontwikkelde de C-stick , een digitaal portfolio ontwikkeld voor laaggeschoolde en/of anderstalige jongeren tussen 16 en 30. Het is een digitaal portfolio waarop de jongere allerlei relevante informatie, zoals resultaten van competentiemetingen of bewijsmateriaal dat bepaalde competenties aantoont (foto's, filmpjes, stagevoorbereidingen,...) kan bundelen en bewaren.

  • Het Competentiebilan wil de competenties van de medewerker in zijn professionele context zichtbaar maken en ze erkennen als verworven en inzetbaar in een andere, professionele context.

  • Met het project "Een Compliment maakt competent" werd de bestaande methodiek 'Competentiemanagement met kansengroepen' geïmplementeerd in 10 sociale werkplaatsen, met focus op het valideren van competenties. Het competentiegericht werken met werknemers biedt de mogelijkheid de opgedane werkervaring en vakkennis te valideren in ervaringsbewijzen. 

  • Er zijn verschillende testcentra die helpen om zicht te krijgen op de competenties die je reeds verworven hebt voor een bepaald beroep. Je kan er een ervaringsbewijs behalen. Klik hier voor meer info.Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77