Hoe betrek je de verschillende functies bij de verschillende stadia?

Iedereen

Er zijn verschillende manieren om iedereen te betrekken:
  • (vrijwillige) deelname aan werkgroepen 
  • het bepalen van kerncompetenties en gedragsindicatoren
  • het opstellen van bepaalde competentieprofielen
  • zetelen in een 'stuurgroep' die het hele proces bewaakt, waarbij zij meedenken over de concrete vertaling van het competentiemanagement naar de praktijk
  • Het uitwerken van procedures en processen

De directie

Aan de start van competentiemanagement maakt de directie een duidelijke keuze om met competenties te werken. Geef hierbij duidelijke signalen
  • Stel een trekker aan om het competentiemanagement vorm te geven.
  • Geef medewerkers tijd en ruimte om de verschillende stappen van het implementatieproces mee uit te werken

Ook bij de uitwerking zelf kan de directie kan in verschillende fasen betrokken worden. Denk bijvoorbeeld aan input geven bij
  • het uitwerken van een leidraad voor selectiegesprekken of functioneringsgesprekken
  • het opstellen van een competentiegericht VTO-beleid
  • ...

Direct leidinggevenden

Coördinatoren, teamchefs of afdelingshoofden gaan concreet aan de slag met competenties en gebruiken competenties om alle processen op te volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opvolgen van het functioneren van medewerkers. 

Geef als direct leidinggevende kansen aan je medewerkers om hun competenties en talenten te ontwikkelen en vertrek van 'wat er al is'. Een positieve kijk op mensen en wat ze aan mogelijkheden in zich hebben, stimuleert een voortdurende verbetering in de organisatie.

De medewerker

Bij competentiemanagement gaat het om de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers in de organisatie. Ze geven inhoud aan de anders 'lege' competentiebegrippen en zetten de organisatievisie in hun dagelijkse werk om in de praktijk. Kerncompetenties krijgen pas écht betekenis als alle medewerkers hetzelfde onder deze competentie verstaan en er ook naar handelen. Daarom is het belangrijk dat zij mee kunnen nadenken over het competentiemanagement en kunnen meewerken aan de implementatie ervan.

'Klantvriendelijkheid' als kerncompetentie betekent bijvoorbeeld dat alle medewerkers hetzelfde onder deze competentie verstaan en er ook naar handelen, door bijvoorbeeld vriendelijk en geduldig om te gaan met alle patiënten, familie, bezoekers, ...

Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77