Draagvlak bij de tussenpersoon

De eigenlijke vertaling van competentiemanagement ligt in de handen van de tussenpersonen of eerstelijnsleidinggevenden. Het gaat dan om de direct leidinggevenden zoals de coördinatoren, de teamchef, het afdelingshoofd,... Zij zijn de tussenpersonen die de vertaling maken van de visie en missie van de organisatie naar de praktijk op de werkvloer. Deze tussenpersonen zorgen ook voor de terugkoppeling van wat leeft onder de medewerkers naar de directie. Zij gaan concreet aan de slag met competenties en gebruiken competenties om alle processen, zoals bijvoorbeeld het functioneren van medewerkers, op te volgen. Om die reden is het belangrijk ook bij deze groep te werken aan een draagvlak voor competentiemanagement. 

Als direct leidinggevende kan je kansen bieden aan je medewerkers om hun competenties en talenten te ontwikkelen. Gericht zijn op ontwikkeling betekent vertrekken van 'wat er al is'. Een positieve kijk op mensen en wat ze aan mogelijkheden in zich hebben, stimuleert een voortdurende verbetering in de organisatie. 

 


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77